2661058238 6945569607 Τρίκλινο Κέρκυρας gogastech@gmail.com
hero image

Τρίκλινο Κέρκυρας, Κέρκυρας, Τ.Κ.: 49100

Τηλέφωνο: 2661058238

Κινητό: 6945569607

E-mail: gogastech@gmail.com

Υπεύθυνος: Γκόγκας Σπύρος

Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 6566

Ιστοσελίδα: http://www.gogastech.gr